Referat fra årsmøtet 2013

Det ble et årsmøte uten de helt store bruduljene og som vanlig skiltes de sporty deltagerne som gode venner. Under kan du lese referatet, se de ulike årsmeldngene og ta en nærmere titt på regnskap og budsjett.

Årsmøte i Konsmo il 19.2.2014 kl 18:00
Sak 1-Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent

Sak 2-valg av møteleder og sekretær
Sonja Svardal valgt til møteleder, Espen Walther valgt til sekretær

Sak 3-Valg av tellekorps
Dan Larsen og Turid Vrålstad valgt til tellekorps

Sak 4-Valg av 2 til å underskrive protokollen
Monika Ullestad og Berit Bjørkelid valgt til å signere protokoll

Sak 5-Godkjenning av stemmeberettigede
16 stemmeberettigede på møte godkjent

Sak 6-Valg

Saken ble flyttet til sist i møte etter forslag fra Roar Bakken

Sak 7-Valg til Konsmo Flerbrukshall

Saken ble flyttet til sist i møte etter forslag fra Roar Bakken

Sak 8-Årsmeldinger

Årsmeldingene ble godkjent, en liten endring på trimgruppa:
Det ble oppdaget feil på kr 100.000 i vedtatt budsjett for 2013 av Reidun Bakken. Trimgruppa sitt budsjett for 2013 ble korrigert/justert ned med kr 60.000 av styret.

Sak 9-Regnskap 2013
Regnskap 2013 ble godkjent. Budsjettert underskudd på kr 85.000, regnskap viser underskudd på kr 13.446.Sak 10-Budsjett 2014

Budsjett for 2014 vedtas med følgende endring;
Fotballgruppa økes fra kr 40.000 til kr 65.000 i utgifter.
Hovedstyre økes med kr 25.000 i inntekter.


Sak 11-Medlemskontingent Konsmo il

Medlemskontingenten vedtas som innstilt
Styret foreslår ingen endring i kontingenten for 2015:
Kr 800 for familie
Kr 500 for voksne
Kr 300 ungdom u/18 år
Det ble presisert at kontingenten for 2015 vedtas av årsmøtet i 2014.

Sak 12-Trimromavgift
Trimromavgift vedtas som innstilt:
Styret foreslår at prisen for treningsavgift i trimrommet kan vedtas av styret i samråd med trimgruppa i Konsmo il fra og med 2015. Trimgruppa lager innstilling til styret, og styret vedtar treningsavgiften. Medlemskap løper fra januar til desember.
Treningsavgift for trimrommet for 2014 vedtas som for 2013.

Sak 6 Valg

Se eget skrivSak 7 Valg til Konsmo Flerbrukshall

Roar Bakken og Kjell Valand velges til å stille på generalforsamling til Konsmo Flerbrukshall AS på vegne av Konsmo Il. 

 

Powered by Bullraider.com