Saker til årsmøtet

Konsmo ILÅrsmøte i Konsmo IL - 2013

i Konsmo Flerbrukshall

torsdag 14 Februar  kl. 18.00

Saksliste

1.Godkjenning av innkalling og saksliste

2.Valg av møteleder og sekretær

3.Valg av tellekorps

4.Valg av 2 til å underskrive protokollen

5.Godkjenning av stemmeberettigede

6.Organisering av KIL

7.Valg

8.Årsberetninger

9.Regnskap

10.   Budsjett

11.   Medlemsskaps og trimrom avgift

12.   Aldersgrense for trimrom

13.   Søknad fra GIL

14.   17 Mai Arr. 2013

15.   Fastsette dato for Basar

16.   Bevilgning av midler til skiløype

Forslag til saker må være KIL styret i hende senest Torsdag 31. Januar.

Powered by Bullraider.com