Referat fra årsmøtet 2013

Det ble et årsmøte uten de helt store bruduljene og som vanlig skiltes de sporty deltagerne som gode venner. Under kan du lese referatet, se de ulike årsmeldngene og ta en nærmere titt på regnskap og budsjett.

Add a comment (0)

Les mer …

Medlemsavgift 2013 og 2014

trimromtavle2Det ble vedtatt en liten økning i medlemskapsavgiftene for 2013 med 12 mot 4 stemmer.
Endringene som ble gjort:
KIL famile - 800 kr (100 kr opp)
KIL + Trimrom Familie 3400 kr (400 kr opp)
KIL + Trimrom voksen 1700 kr (100 kr opp)

Add a comment (0)

Les mer …

Oppsummering av årsmøtet 2012

Konsmo IL - logo2

En liten oppsummering for allmennhetens interesse av årsmøtet i Konsmo Flerbrukshall torsdag 14 Februar kl. 18.00.

Saksliste: 


1.Godkjenning av innkalling og saksliste - ok

2.Valg av møteleder og sekretær - ok

3.Valg av tellekorps - ok

4.Valg av 2 til å underskrive protokollen - ok

5.Godkjenning av stemmeberettigede - 16 stk

6.Organisering av KIL 

- vedtak: Beholde samme organisering (grupper) som før. 

det betyr: Et hovedstyre i tillegg til håndball-, fotball-, friidrett-, ski- og trimgrupper

7.  Valg- flyttet som siste sak

8.Årsberetninger - alle ble godkjent

9.Regnskap - Generell kommentar fra leder:

På driftssida hadde vi busjettert med 100.000 kr i overskudd. Vi endte på ca i null, altså dårligere enn budsjettert. 
I tillegg er det investert en del i trimrommet og restbetalinger på Helle stadion.

10.   Budsjett - vedtatt for 2013

11.   Medlemsskaps og trimrom avgift 2013 og 2014

Det ble vedtatt en liten økning i medlemskapsavgiftene for 2013 med 12 mot 4 stemmer.
Endringene som ble gjort:
KIL famile - 800 kr (100 kr opp)
KIL + Trimrom Familie 3400 kr (400 kr opp)
KIL + Trimrom voksen 1700 kr (100 kr opp)

(Det bemerkes at trimrom famile inkluderer 2 voksne + barn mellom 14-18 som bor i samme bustad)

Dette vil også være gjeldene medlemskapsavgift i 2014. Årsmøtet setter nå medlemsavgiften et år fram i tid.

12.   Aldersgrense for trimrom
Vedtak: Under forutsetning av at KIL ikke får noe erstatningsansvar ved eventulle skader, kan personer mellom 16-18 år trene i trimrommet dersom de er minst 2 sammen. For å trene alene må personen være 18 år eller mer.

13.   Søknad fra GIL - samme vedtak som for 2012

14.   17 Mai Arr. 2013 - Idrettslaget søker om dagarrangement alene, mens kveldsrrangementet vil bli arrangert av en samlet gruppe bestående av Konsmo IL, bedhuset, skytterlaget og Zion.

15.   Fastsette dato for Basar-
Vedtak: Idrettslagsbasaren skal arrangeres andre fredag i februar hvert år. Basar for 2013 utgår dermed.

16.   Bevilgning av midler til skiløype
vedtak: Det ble satt av 50.000 kroner til en eventuell forlengelse av dagens skiløypetrasè på Helle. Enstemmig vedtatt.

17. valg
Revisorer: Kåre Egebø og Tor Arvid Kristensen ble gjenvalgt

Styret består etter valget av følgende personer:
Sonja Svardal (leder)
Liv Birkeland (nestleder)
Espen Walther (kasserer)
Monika Ullestad
Roar Bakken

Line Strisland (vara)

 

Add a comment (0)

Ekstra informasjon