Oppsummering av årsmøtet 2012

Konsmo IL - logo2

En liten oppsummering for allmennhetens interesse av årsmøtet i Konsmo Flerbrukshall torsdag 14 Februar kl. 18.00.

Saksliste: 


1.Godkjenning av innkalling og saksliste - ok

2.Valg av møteleder og sekretær - ok

3.Valg av tellekorps - ok

4.Valg av 2 til å underskrive protokollen - ok

5.Godkjenning av stemmeberettigede - 16 stk

6.Organisering av KIL 

- vedtak: Beholde samme organisering (grupper) som før. 

det betyr: Et hovedstyre i tillegg til håndball-, fotball-, friidrett-, ski- og trimgrupper

7.  Valg- flyttet som siste sak

8.Årsberetninger - alle ble godkjent

9.Regnskap - Generell kommentar fra leder:

På driftssida hadde vi busjettert med 100.000 kr i overskudd. Vi endte på ca i null, altså dårligere enn budsjettert. 
I tillegg er det investert en del i trimrommet og restbetalinger på Helle stadion.

10.   Budsjett - vedtatt for 2013

11.   Medlemsskaps og trimrom avgift 2013 og 2014

Det ble vedtatt en liten økning i medlemskapsavgiftene for 2013 med 12 mot 4 stemmer.
Endringene som ble gjort:
KIL famile - 800 kr (100 kr opp)
KIL + Trimrom Familie 3400 kr (400 kr opp)
KIL + Trimrom voksen 1700 kr (100 kr opp)

(Det bemerkes at trimrom famile inkluderer 2 voksne + barn mellom 14-18 som bor i samme bustad)

Dette vil også være gjeldene medlemskapsavgift i 2014. Årsmøtet setter nå medlemsavgiften et år fram i tid.

12.   Aldersgrense for trimrom
Vedtak: Under forutsetning av at KIL ikke får noe erstatningsansvar ved eventulle skader, kan personer mellom 16-18 år trene i trimrommet dersom de er minst 2 sammen. For å trene alene må personen være 18 år eller mer.

13.   Søknad fra GIL - samme vedtak som for 2012

14.   17 Mai Arr. 2013 - Idrettslaget søker om dagarrangement alene, mens kveldsrrangementet vil bli arrangert av en samlet gruppe bestående av Konsmo IL, bedhuset, skytterlaget og Zion.

15.   Fastsette dato for Basar-
Vedtak: Idrettslagsbasaren skal arrangeres andre fredag i februar hvert år. Basar for 2013 utgår dermed.

16.   Bevilgning av midler til skiløype
vedtak: Det ble satt av 50.000 kroner til en eventuell forlengelse av dagens skiløypetrasè på Helle. Enstemmig vedtatt.

17. valg
Revisorer: Kåre Egebø og Tor Arvid Kristensen ble gjenvalgt

Styret består etter valget av følgende personer:
Sonja Svardal (leder)
Liv Birkeland (nestleder)
Espen Walther (kasserer)
Monika Ullestad
Roar Bakken

Line Strisland (vara)

 

Add a comment (0)

Saker til årsmøtet

Konsmo ILÅrsmøte i Konsmo IL - 2013

i Konsmo Flerbrukshall

torsdag 14 Februar  kl. 18.00

Saksliste

Add a comment (0)

Les mer …

Millioner å hente for dugnadsvillige

logo-gjsI høst skal Gjensidigestiftelsen dele ut minst 15 millioner i region syd som omfatter Kvinesdal, Lyngdal – ja hele Vest-Agder og mer. Nå etterlyser de gode søknader om støtte. Det holdes informasjonsmøte Rosfjord Strandhotell, tirsdag 11.september 2012 kl.18.00-19.30

Add a comment (0)

Les mer …

Flere artikler …

  1. Styret anno 2012